گروه آجر و بلوک سفال

آجر از جمله مصالحی است که از گذشته برای دیوار چینی و فضا سازی ساختمان ها مورد استفاده بوده است. خاک رس ماده اولیه و اصلی در ساخت آجر است. آجر سفال ها به اشکال مکعب مستطیل توپر، سوراخدار، مجوف و... تولید می شوند. قیمت آجر ها به صورت دانه ای اعلام شده، اما تولیدکنندگان معمولا حداقل تیراژ قابل سفارش خود را اعلام می کنند.

کالاهای آجر و بلوک سفال

:( مورد جدیدی وجود ندارد