گروه سایر آجر ها و بلوک ها

ظاهر بیرونی هر ساختمان به عنوان اولین جلوه از آن ساختمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. آجر از جمله مصالحی است که از دیرباز در نماسازی معماری ایرانی نقش پررنگی داشته است. امروزه نیز انواع مدرن آن که با روش های صنعتی تولید می شوند کاربردی گسترده در نماسازی دارند. به منظور استفاده از این مصالح در نمای ساختمان توجه به ویژگی‌هایی نظیر وزن، ابعاد و سازگاری آن با اقلیم های متفاوت مهم است و البته قیمت آن نیز نقشی تعیین کننده در انتخاب نهایی آن دارد. در این بخش قیمت آجر نما ارائه شده است.

کالاهای سایر آجر ها و بلوک ها

:( مورد جدیدی وجود ندارد