گروه آجر و انواع بلوک تیغه

دیوارکشی و فضاسازی یکی از اولین مراحل نازک کاری در ساختمان ها می باشد. همچنین عاملی مهم و موثر در انتقال حرارت و صوت در ساختمان ها است. امروزه استفاده از پانل های گچی و دیوارهای پیش ساخته به منظور سرعت دهی به مراحل ساخت و سبک سازی ساختمان ها کاربرد گسترده ای یافته، اما توجه به قیمت این کالاها و فراهم آمدن امکان مقایسه آن با انواع سنتی مصالح در این دسته می تواند تصمیم گیری برای انتخاب دقیق تر مصالح را راحت تر کند. در این بخش قیمت آجر و بلوک سفالی، بلوک سیمانی، انواع بلوک های سبک، بلوک پیش ساخته گچی، دیوار پیش ساخته و پارتیشن دسته بندی شده اند. افزون بر این موارد قیمت آجر نما به عنوان یکی از مصالح پرکابرد در نماسازی بیرونی ساختمان ها نیز ارائه شده است.

زیرگروه های آجر و انواع بلوک تیغه

0 کالا
0 کالا

کالاهای آجر و انواع بلوک تیغه

:( مورد جدیدی وجود ندارد