گروه پوکه صنعتی و معدنی

قیمت پوکه ساختمانی به نسبت نوع، سایز بندی و مقدار سفارش متفاوت می باشد. از پوکه برای سبک سازی ساختمان که یکی از چالش های مهم طراحی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله است استفاده می شود. پوکه برای ساخت بلوک، کفسازی، شیب بندی و عایق کاری کاربرد دارد. تفاوت پوکه معدنی و صنعتی در نوع تولید آن هاست، پوکه معدنی از فعالیت های آتشفشانی به وجود می آید و به راحتی از کوه استخراج می شود، اما پوکه صنعتی از انبساط خاک رس در حرارت بالا به دست می آید. پوکه معدنی را به اصطلاح پومیس و پوکه صنعتی را لیکا می نامند. در این بخش قیمت پوکه معدنی و پوکه صنعتی ارائه شده است.

کالاهای پوکه صنعتی و معدنی

:( مورد جدیدی وجود ندارد