گروه شن و ماسه

قیمت شن و ماسه یکی از فاکتورهای تعیین کننده قیمت بتن آماده، قیمت بتن پیش ساخته، هزینه آجرکاری و هزینه کفسازی می باشد. به دانه هایی که قطر آن ها کوچکتر از 4 میلیمتر باشد ماسه و بزرگتر از آن را شن می گویند. قیمت شن و ماسه با توجه به مبدا آن (یعنی شن و ماسه طبیعی یا شن و ماسه شکسته)، کیفیت آن (جنس سنگدانه)، تمیزی آن (حاوی مقادیری ناخالصی مانند خاک رس، نمک ها، خرده چوب و ...) و قاعدتا هزینه حمل و نقل می باشد. برای خرید شن و ماسه بسته به محل استفاده باید کیفیت را مد نظر قرار داد، به عنوان مثال گاهی شن و ماسه حاوی نمک هایی هستند که باعث خوردگی فولاد می شوند که این امر باعث کاهش کارآیی سازه بتن آرمه می شود. علاوه بر ویژگی های ذاتی شن و ماسه که به جنس آن بستگی دارد و تمیزی آن، اندازه بزرگترین سنگدانه نیز مهم است، چرا که برای مصارف مختلف بیشینه اندازه مشخصی وجود دارد، به طور مثال در پی سازی ساختمان نباید اندازه بزرگترین سنگدانه از 0.8 میلیمتر تجاوز کند. در این بخش قیمت شن و ماسه با کیفیت ها و برای مصارف مختلف از تامین کنندگان با احتساب هزینه حمل و نقل ارائه شده است.

کالاهای شن و ماسه

:( مورد جدیدی وجود ندارد