گروه مصالح ساختمانی پایه

قیمت مصالح ساختمانی یکی از فاکتورهای مهم تعیین قیمت مسکن و هزینه ساختمان سازی در شهرها می باشد. مصالح ساختمانی پایه، مصالحی هستند که در اکثر پروژه ها و در حجم زیاد مصرف می شوند، که مصالح پرکاربردی همچون سیمان، شن، ماسه و آجر را شامل می شود. در این بخش قیمت مصالح پودری و دانه ای شامل قیمت سیمان، شن و ماسه، گچ، آهک و گچ خاک، پوکه صنعتی و معدنی، سایر مصالح پودری، قیمت آجر و انواع بلوک تیغه شامل قیمت آجر نما، آجر و بلوک سفال، بلوک سبک، بلوک سیمانی، بلوک پیش ساخته گچی، دیوار پیش ساخته، پارتیشن، قیمت تیرچه و سایر تجهیزات سقف شامل قیمت تیرچه بتنی، کرومیت، تیرچه فلزی، یونولیت سقفی، بلوک سفال سقفی، بلوک سیمانی سقفی، قیمت موزائیک، جداول و کفپوش شامل قیمت موزائیک، کفپوش بتنی، جدول بتنی، قیمت محصولات شیمیایی شامل قیمت چسب و ملات آماده، رنگ و رزین، قیمت قیر و آسفالت شامل قیمت ایزوگام، آسفالت، قیر و سایر مصالح پایه آورده شده است.

کالاهای مصالح ساختمانی پایه

:( مورد جدیدی وجود ندارد