گروه بتن آماده

بتن آماده از جمله مصالح پر مصرف ساختمانی است

کالاها و خدمات بتن آماده

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

فروشنده: عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت کالا: 100,000تومان / مترمکعب

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 2 روز

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

فروشنده: شرکت آپتوس ایران

قیمت کالا: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 1 روز

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

فروشنده: عمران مدرن (مرکزی)

قیمت کالا: 99,000تومان / مترمکعب

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 2 روز

:( مورد جدیدی وجود ندارد