گروه لوله، ورق و اتصالات فلزی

کالاهای لوله، ورق و اتصالات فلزی

پلی یورتان - پشم سنگ آسیا

پشم سنگ آسیا

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09131338638

هیتر نفتی 320– انرژی کشور

انرژی کشور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02161444

هیتر گازی (فن آلمانی) 641 دو ظرفیتی – انرژی کشور

انرژی کشور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02161444

هیتر برقی فن دار تک فاز EH0045– انرژی کشور

انرژی کشور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02161444

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC1800– انرژی کشور

انرژی کشور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02161444

کولر سلولزی بالازن VC0380– انرژی کشور

انرژی کشور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02161444

کولر سلولزی انرژی پالا EC0750– انرژی کشور

انرژی کشور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02161444

کولر سلولزی انرژی پالا EC0600– انرژی کشور

انرژی کشور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02161444

کولر سلولزی انرژی EC0280– انرژی کشور

انرژی کشور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02161444

کوره هوای گرم گازوئیلی 3000– انرژی کشور

انرژی کشور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02161444

بخاری کارگاهی460 – انرژی کشور

انرژی کشور

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02161444

مخزن کمکی – انرژی سبز

انرژی سبز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02177641116

آبگرمکن خورشیدی بدون مخزن – انرژی سبز

انرژی سبز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02177641116

آبگرمکن خورشیدی ۶۰۰ لیتری – انرژی سبز

انرژی سبز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02177641116

آبگرمکن خورشیدی ۵۰۰ لیتری – انرژی سبز

انرژی سبز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02177641116

:( مورد جدیدی وجود ندارد