گروه پروفیل مبلی

قیمت پروفیل مبلی بسته به سایز، ضخامت و طول متغیر است، پروفیل مبلی معمولا بر اساس ضخامت نامگذاری می شود، به طور مثال پروفیل مبلی 0.9 یعنی ضخامت پروفیل 0.9 میلیمتر می باشد. فروش پروفیل مبلی معمولا به صورت کیلویی صورت می گیرد و شاخه های آن 6 متری می باشد. قیمت پروفیل مبلی در کیلو، بالاتر از قیمت پروفیل ساختمانی می باشد.

کالاهای پروفیل مبلی

:( مورد جدیدی وجود ندارد