گروه پروفیل ساختمانی

قیمت پروفیل ساختمانی بر اساس ضخامت، سایز و طول پروفیل مشخص می شود. پروفیل ساختمانی معمولا در طول 6 متری به بازار آهن آلات عرضه می شود و فروش پروفیل معمولا به صورت کیلویی صورت می گیرد. با افزایش ضخامت قیمت پروفیل ساختمانی کاهش می یابد. پروفیل ساختمانی به دو نوع سبک و سنگین یا ستونی تقسیم بندی می شود، پروفیل سبک در ساختمان در بخش هایی مانند نرده، ساخت در و پنجره و حفاظ روی دیوار استفاده می شود و پروفیل سنگین برای اسکلت فلزی و ستون ها کاربرد دارد. پروفیل های ستونی مقاطع مربع دارند و ضخامت آن ها از 1.5 تا 8 میلیمتر می باشد. نام گذاری پروفیل مربوط به ضخامت آن است، به عنوان مثال پروفیل 2، یعنی پروفیلی که ضخامت جداره آن 2 میلیمتر است، پروفیل 4 (80*80)، یعنی پروفیلی با ضخامت 4 میلیمتر و با ابعاد مقطع 80 میلیمتر و 80 میلیمتر می باشد.

کالاهای پروفیل ساختمانی

:( مورد جدیدی وجود ندارد