گروه پروفیل و قوطی

قیمت پروفیل بر اساس ضخامت، سایز و طول پروفیل مشخص می شود، فروش پروفیل معمولا به صورت کیلویی صورت می گیرد. با افزایش ضخامت قیمت پروفیل ساختمانی کاهش می یابد. معمولا نام گذاری پروفیل مربوط به ضخامت آن است، به عنوان مثال پروفیل 2، یعنی پروفیلی که ضخامت جداره آن 2 میلیمتر است، پروفیل2.5 (80*40)، یعنی پروفیلی با ضخامت 2.5 میلیمتر و با ابعاد مقطع 80 میلیمتر و 40 میلیمتر می باشد. پروفیل ساختمانی معمولا در طول 6 متری به بازار آهن آلات عرضه می شود. منظور ما از پروفیل در این بخش، پروفیل های بسته مانند قوطی است. کالاها و قیمت آهن آلات در این بخش شامل قیمت پروفیل ساختمانی، قیمت پروفیل صنعتی، قیمت پروفیل گالوانیزه، قیمت پروفیل z، قیمت پروفیل استیل صنعتی، قیمت پروفیل استیل دکوراتیو، قیمت پروفیل آلومینیوم و قیمت پروفیل مبلی می باشد. پروفیل ها هم در ساختمان سازی و هم در صنایع دیگر کاربرد دارند. پروفیل های سبک در ساختمان سازی در ساخت در و پنجره، انواع نرده کشی اعم از راه پله و روی دیوار مورد استفاده قرار می گیرند و پروفیل های سنگین در ساخت اسکلت فلزی و ستون ها پرکاربرد هستند. پروفیل z معمولا در ساخت سقف سوله ها کاربرد دارد.

کالاهای پروفیل و قوطی

پروفیل در و پنجره نرمال آلوپن

شرکت آلوپن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02832223066

:( مورد جدیدی وجود ندارد