گروه میلگرد صنعتی CK45

میلگرد صنعتی CK45 کاربرد خاصی در صنعت ساختمان سازی ندارد و از آن در صنایع خودروسازی، کشتی سازی، ساخت ماشین آلات و غیره استفاده می شود. قیمت میلگرد صنعتی CK45 به مراتب از قیمت میلگرد معمولی بیشتر است. این میلگرد شکل پذیری کمی دارد و به همین دلیل از آن در ساخت بناها نمی توان استفاده کرد.

کالاهای میلگرد صنعتی CK45

:( مورد جدیدی وجود ندارد