گروه میلگرد پولیش ترانس

قیمت میلگرد پولیش ترانس نسبت به میلگرد معمولی بالاتر است چرا که میلگردهای پولیش ترانس، میلگردهایی هستند که به دلیل نحوه تولید آن ها دارای سطح ناصاف و غیر براق هستند. برای مصارف خاصی در صنعت مانند ساخت قطعات مورد استفاده در ماشین سازی، قطعات تاسیساتی مثل پمپ های آب، سیلندرهای هیدرولیکی و سایر تجهیزاتی که نیاز به قطعاتی با سطح براق هستند، تولید می شوند. عملیات پولیش عملیاتی است که در آن سطح ناصاف میلگرد را به سطح تمام شده آینه ای تبدیل می کند. قیمت میلگرد ترانس بسیار بیشتر از میلگردهای معمولی است.

کالاهای میلگرد پولیش ترانس

:( مورد جدیدی وجود ندارد