گروه میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده نسبت به میلگرد آجدار کمی بالاتر است، اما کاربرد آن در ساختمان سازی نسبت به میلگرد آجدار ناچیز است. میلگرد ساده غالبا در صنایع استفاده می شود و در ساختمان سازی گاهی به عنوان خاموت از آن استفاده می کنند. همانطور که از نام آن پیداست، تفاوت میلگرد ساده و آجدار در این است که سطح میلگرد ساده، صاف می باشد و گیرداری مورد نظری که میلگرد آجدار به واسطه آج هایش ایجاد می کند را نخواهد داشت.

کالاهای میلگرد ساده

:( مورد جدیدی وجود ندارد