گروه میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار به صورت دو واحد تعداد شاخه و یا وزن بر حسب کیلوگرم تعیین می شود. سایز میلگرد که بر اساس قطر آن تعیین می شود برای میلگرد آجدار به صورت 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 25، 28، 30، 32، 36 و 40 می باشد. میلگرد آجدار به دو صورت شاخه و کلاف به بازار عرضه می شود و نوع آج میلگرد شامل A1، A2، A3 و A4 می باشد.

کالاهای میلگرد آجدار

میلگرد 20 آجدار A3 ظفر بناب

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126702684

میلگرد 16 آجدار A3 آذر امین فولاد

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126702684

میلگرد 10 آجدار A3 پرشین فولاد

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126702684

میلگرد 22 آجدار A3 بافق یزد

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126702684

میلگرد 20 آجدار A3 میانه

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126702684

میلگرد 18 آجدار A3 کویر کاشان

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126702684

میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126702684

:( مورد جدیدی وجود ندارد