گروه میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار به صورت دو واحد تعداد شاخه و یا وزن بر حسب کیلوگرم تعیین می شود. سایز میلگرد که بر اساس قطر آن تعیین می شود برای میلگرد آجدار به صورت 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 25، 28، 30، 32، 36 و 40 می باشد. میلگرد آجدار به دو صورت شاخه و کلاف به بازار عرضه می شود و نوع آج میلگرد شامل A1، A2، A3 و A4 می باشد.

کالاهای میلگرد آجدار

:( مورد جدیدی وجود ندارد