گروه بولت و مهره

قیمت بولت و مهره فولادی به عوامل بسیاری اعم از قطر یا سایز انکر بولت، طول پای انکر بولت و طول رزوه بولت بستگی دارد. به طور معمول بولت و مهره فولادی برای اتصال صفحه زیر ستون به بتن استفاده می شود، هرچند که کاربردهای دیگری نیز در پل سازی، سازه نگبان و موارد دیگر دارد. مهره فولادی برای مهار بولت استفاده می شود و در دو نوع مهره واشردار و مهره ساده تولید می شود. قیمت میلگرد بولت و قیمت مهره به صورت جداگانه محاسبه می شود، میلگرد بولت در سه نوع میلگرد ساده، میلگرد آجدار و میلگرد رزوه قیمت گذاری می شود.

کالاهای بولت و مهره

:( مورد جدیدی وجود ندارد