گروه تیرآهن معمولی

قیمت تیرآهن معمولی به دو صورت شاخه و کیلوگرم تعیین می شود. سایز تیرآهن از 8 تا 60 متغیر می باشد و معمولا با افزایش سایز به دلیل افزایش وزن تیرآهن، قیمت آن به صورت صعودی افزایش می یابد. قیمت تیرآهن ترک و چینی معمولا از تیرآهن ایرانی ارزانتر است، به دلیل اینکه در یک سایز مشخص، وزن کمتری دارند. کیفیت و قیمت تیرآهن به کارخانه و کشور سازنده آن وابسته است و کیفیت و قیمت نهایی ساختمان را مشخص می کند.

کالاهای تیرآهن معمولی

تیرآهن 14، عمران مدرن کیلویی

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: 4,410تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126702684

تیرآهن 14 بلند ناب تبریز

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126702684

:( مورد جدیدی وجود ندارد