گروه تیر آهن و هاش

قیمت تیرآهن بر اساس نوع و سایز آن مشخص می شود. تیرآهن معمولی (تیرآهن I) که بیشتر استفاده را در ساختمان سازی دارد نسبت به تیرآهن هاش و لانه زنبوری در بازار آهن آلات رایج تر است. قیمت تیرآهن به دو صورت وزن (کیلوگرم) و یا حالت شاخه تعیین می شود. قیمت تیرآهن هاش نسبت به تیرآهن معمولی بسیار بالاتر است (نزدیک به دو برابر)، اما قیمت هاش سبک و هاش سنگین تفاوت چندانی ندارد، اما در مجموع هاش سبک نسبت به هاش سنگین تیرآهن ارزانتری می باشد. تیرآهن لانه زنبوری یا شبکه، کاربرد بسیار کمتری در ساختمان سازی دارد و تولید آن نیز محدود است، اما قیمت لانه زنبوری بسیار بالاتر از سایرین می باشد.

زیرگروه های تیر آهن و هاش

کالا
کالا

کالاهای تیر آهن و هاش

تیرآهن 14، عمران مدرن کیلویی

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: 4,410تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126702684

تیرآهن 14 بلند ناب تبریز

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126702684

:( مورد جدیدی وجود ندارد