گروه آهن آلات و میلگرد

قیمت آهن آلات یکی از عوامل مهم تعیین هزینه های ساختمان سازی و حتی قیمت مسکن می باشد. دسته بندی و قیمت میلگرد اعم از میلگرد ساده، میلگرد آجدار، میلگردهای استیل و استنلس استیل، میلگرد پولیش ترانس، انواع میلگرد صنعتی اعم از میلگرد ST37 و میلگرد CK45، بولت و مهره و اتصالات کوپلر، قیمت تیرآهن اعم از تیرآهن معمولی (تیرآهن I)، تیرآهن هاش (تیرآهن H) اعم از تیرآهن هاش سبک و هاش سنگین و ریل، قیمت پروفیل و قوطی اعم از پروفیل ساختمانی، پروفیل صنعتی، پروفیل گالوانیزه، پروفیل z، پروفیل آلومینیوم، پروفیل استیل صنعتی، پروفیل استیل دکوراتیو و پروفیل مبلی، قیمت نبشی و ناودانی اعم از ناودانی، سپری، نبشی، ناودانی استنلس استیل و نبشی استنلس استیل، قیمت ضایعات فلزی، قیمت شمش، بیلت، بلوم، تختال، اسلب، آهن اسفنجی، سنگ آهن گندله، شمش گرد و بریکت و در آخر قیمت انواع محصولات مفتولی شامل مش، رابیتس، سیم خاردار حلقوی و سوزنی، زیگزاگ، سیم خاردار خطی و سوزنی، توری، سیم جوش استنلس استیل و سیم مفتول استنلس استیل در این بخش موجود می باشد.

کالاهای آهن آلات و میلگرد

تیرآهن 14، عمران مدرن کیلویی

عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت: 4,410تومان / کیلوگرم

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126702684

مفتول آنیل شده و پخته فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۵۷۵۷۵۶۱

مش (شبکه های پیش جوش) فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۵۷۵۷۵۶۱

سیم خاردار خطی فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۵۷۵۷۵۶۱

سیم خاردار حلقوی فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۵۷۵۷۵۶۱

رابیتس فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۵۷۵۷۵۶۱

توری لوزی فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۵۷۵۷۵۶۱

توری گابیون فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۵۷۵۷۵۶۱

توری مرغی فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۵۷۵۷۵۶۱

توری فرنگی فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۵۷۵۷۵۶۱

توری سرندی فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۵۷۵۷۵۶۱

توری حصاری فولاد زمانی

فولاد صنعت زمانی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

۰۹۱۲۵۷۵۷۵۶۱

پروفیل در و پنجره نرمال آلوپن

شرکت آلوپن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02832223066

سیم خار دار خطی ایران توری

گروه تولیدی ایران توری

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09123540994

سیم خاردار حلقوی ایران توری

گروه تولیدی ایران توری

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09123540994

سیم مفتول ایران توری

گروه تولیدی ایران توری

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09123540994

توری مرغی ایران توری

گروه تولیدی ایران توری

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09123540994

توری فرنگی ایران توری

گروه تولیدی ایران توری

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09123540994

توری حصاری ایران توری

گروه تولیدی ایران توری

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09123540994

:( مورد جدیدی وجود ندارد