پلاستیکرت S- 520سراپوش

بازه قیمت

از ۰ تومان تا ۰ تومان

توضیحات قیمت

پلاستیکرت S- 520سراپوش

دسته بندی
افزودنی‌های بتن
تعداد ارائه دهنده ها
۱ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۰ تومان تا ۰ تومان
توضیحات قیمت

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
sortمرتب سازی بر اساس

filterفیلتر کردن پیشنهادات


پلاستیکرت S- 520سراپوش


phone

*******۰۹

location

تهران منطقه 3

قیمت:

نامشخص

پلاستیکرت S- 520سراپوش


shop

فروشنده

سراپوش
phone

*******۰۹

قیمت کل:

نامشخص

ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا


پلاستیکرت  S- 520سراپوش

این محصول فوق روان کننده بتن با حالت نوترال می باشد.

پلاستیکرت  S- 520سراپوش فوق روان کنندهو کاهنده آببتنبر پایهپلی نفتالین سولفوناتوملامین فورمالدئید سولفونهبا حالت نوترال می باشد.

این محصول را می توان با استاندارد ملی2930جدلول3و4وASTM C494 TYPE Fمورد ارزیابی قرار داد.

خواص و مزایا پلاستیکرت  S- 520سراپوش

 • توان افزایش اسلامپبتناز 4به 23 ( وارفته )
 • امکان کاهش نسبت آب به سیمان تا 25درصد با اسلامپ ثابت
 • افزایش تراکم و انسجامبتن
 • افزایش مقاومت فشاری ، خمشی ، و سایشیبتن
 • جلوگیری از پدیده آب اندازی و جداشدگی مصالحبتن
 • توانایی حفظ اسلامپبتنتا 60 دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد
 • کاهش نفوذپذیریبتندر برابر آب ، یون های کلر و سولفات ها
 • توان خروج حباب های هوای مازادبتن

کاربرد پلاستیکرت  S- 520سراپوش

 • بتنریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور
 • حمل طولانیبتن( تا حدود 60 دقیقه )
 • بتنریزی مکان هایی که احتمال حمله نمک های مزاحم وجود دارد

عملکرد پلاستیکرت  S- 520سراپوش

عاملیپر قدرت در پخش ذرات سیمان و دوده های میکروسیلیسی که از جمع شدگی و توده شدن آنها جلوگیری می نماید و این امر باعث پخش کامل و همگن سیمان دربتنمی گردد و از محبوس شدن آب بین مولکول های سیمان جلوگیری می کند و نهایتا به افزایش کارایی و مقاومتبتنمی انجامد

سازگاری

پلاستیکرتS-520با تمامی سیمان ها ، میکروسیلیس و افزودنی های حباب ساز سازگاری دارد

میزان و روش مصرف

پلاستیکرتS-520به میزان 0/7 تا 1/2 لیتر به ازای 100 کیلوگرم سیمان به مخلوطبتناطافه میگردد.ممکن است با توجه به نیاز پروژه و مصالح مصرفی مقادیر بیشتری نیز بهبتناضافه گردد ( ملاک میزان دقیق مصرف آزمایش های کارگاهی خواهد بود )

این محصول را باید به خمیربتنآماده و یا بخشی از آب مصرفی اضافه نموده و برای هر متر مکعب یک دقیقه در دور تند میکس نمایید.

مشخصات فنی پلاستیکرت  S- 520سراپوش

مایع

حالت فیزیکی

قهوه ای

رنگ

1.17 g / cm³ @ 25°C

وزن مخصوص

8 - 9

اسیدیته (PH)

700 ppm حداکثر

میزان کلراید

فاقد نیترات

میزان نیترات

-2°C

درجه انجمادبسته بندی پلاستیکرت  S- 520سراپوش

پلاستیکرتS-520در گالن های 23 وبشکه های 250 کیلوگرمی عرضه می گردد.

نگهداری پلاستیکرت  S- 520سراپوش

این محصول را در بازه دمایی 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد و در مکانی سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب ، گرما و سرما نگهداری نمایید.

در شرایط فوق می توان این محصول را به مدت 12ماه نگهداری نمود.

(عدم رعایت انبارداری مناسب باعث مصرف بیشتر محصول میگردد )


Powered by Froala Editor

نظرات کاربران