ورق گالوانیزه 10

ورق گالوانیزه 10

دسته بندی
ورق گالوانیزه
تعداد ارائه دهنده ها
۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۷۰۰۰ تومان تا ۲۷۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق گالوانیزه 10 عرض 1000 نورد گالوانیزه دشتستان راد

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷,۰۰۰

۸ تیر ۱۴۰۱

توضیحات

ورق گالوانیزه 10 عرض 1250 نورد گالوانیزه دشتستان راد

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۷,۰۰۰

۷ تیر ۱۴۰۱

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق گالوانیزه 10