ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.9

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.9

دسته بندی
ورق عرشه فولادی
تعداد ارائه دهنده ها
۱۵ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۵۰۰۰ تومان تا ۳۰۲۰۴ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.9

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۸۸۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۹۲۷

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

امیرکبیر کاشان

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۹۷۳

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

تاراز

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۷۸۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

امیرکبیر کاشان

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۰۰۰

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

تاراز

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

هفت الماس

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۸۸۱

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۹۲۷

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

امیرکبیر کاشان

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۹۷۲

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

تاراز

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۷۸۹

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۲۰۴

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۸۴۴

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

امیرکبیر کاشان

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۱۹۳

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.9