ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.7

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.7

دسته بندی
ورق عرشه فولادی
تعداد ارائه دهنده ها
۴ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۵۲۰۰ تومان تا ۲۵۲۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.7

فروشندهشماره تماسبرندتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۶۶

امیرکبیر کاشان

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

هفت الماس

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۲۰۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

تاراز

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

متر

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

ورق عرشه فولادی گالوانیزه 0.7