ورق شیروانی 0.8

ورق شیروانی 0.8

دسته بندی
ورق شیروانی گالوانیزه
تعداد ارائه دهنده ها
۱۰ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۴۸۰۰ تومان تا ۳۹۹۸۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق شیروانی 0.8 عرض 1250

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۳۴,۸۰۰

امروز

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

کرکره

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۳۴,۹۰۰

دیروز

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

سینوسی

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۹,۹۵۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ذوزنقه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۹,۹۷۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

شادولاین

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۹,۹۸۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ورق شیروانی 0.8 عرض 1000

عمران مدرن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

برندحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

location

کیلوگرم

۳۴,۸۰۰

امروز

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

کرکره

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۳۴,۹۰۰

دیروز

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

سینوسی

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۹,۹۵۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ذوزنقه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۹,۹۷۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

شادولاین

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۹,۹۸۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

ابتدا
۱
انتها

ورق شیروانی 0.8