ورق شیروانی 0.6

ورق شیروانی 0.6

دسته بندی
ورق شیروانی گالوانیزه
تعداد ارائه دهنده ها
۱۴ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۶۰۰۰ تومان تا ۳۲۷۵۲ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق شیروانی 0.6 عرض 1000

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

کرکره

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۶,۰۰۰

دیروز

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

سینوسی

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۷۵۰

دیروز

ذوزنقه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۹۷۰

دیروز

شادولاین

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۷۸۰

دیروز

سفال

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق شیروانی 0.6 عرض 1250

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

برندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

برندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

امیرکبیر کاشان

سینوسی

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۷,۵۲۳

۲۰ فروردین ۱۴۰۱

ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

سینوسی

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۷,۷۰۶

۲۰ فروردین ۱۴۰۱

تاراز

سینوسی

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۸,۰۷۳

۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

فولاد مبارکه

شادولاین

location

اصفهان

کیلوگرم

۳۲,۷۵۲

دیروز

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

برندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

سینوسی

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۹۵۰

دیروز

ذوزنقه

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۷۷۰

دیروز

شادولاین

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۰,۹۸۰

دیروز

سفال

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

ورق شیروانی 0.6