بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

بتن با مقاومت متوسط

از ویژگی های این بتن قیمت مناسب و کیفبت مطلوب می باشد

مقاومت :
کم

فروشنده های این کالا:

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

شرکت آپتوس ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 1 روز

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: 99,000تومان / مترمکعب

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 2 روز