بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

بتن با مقاومت متوسط

از ویژگی های این بتن قیمت مناسب و کیفبت مطلوب می باشد

مقاومت :

فروشنده های این کالا:

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: 99,000تومان / مترمکعب

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

09126702684

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

آپتوس ایران

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

02633100