بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

بتن با مقاومت متوسط

از ویژگی های این بتن قیمت مناسب و کیفبت مطلوب می باشد

مقاومت :
کم

فروشنده های این کالا:

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

فروشنده: عمران مدرن نمایندگی شماره یک

قیمت کالا: 100,000تومان / مترمکعب

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 2 روز

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

فروشنده: شرکت آپتوس ایران

قیمت کالا: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 1 روز

بتن آماده عیار ۱۴۰ عمران مدرن

فروشنده: عمران مدرن (مرکزی)

قیمت کالا: 99,000تومان / مترمکعب

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

زمان آماده سازی: 2 روز