لیست کالاها

دیرگیر کننده بتن - کندگیر کننده بتن

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

میکروسیلیس

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

ضد یخ بتن

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ پاششی

شرکت آداک برج

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

گچ پاششی

گچ پلیمری پاششی یوسفی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آجر ماشینی (توپر)

بازرگانی پارسه

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

آجر ماشینی (توپر)

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

دیوار پیش ساخته بتنی

شرکت ایستا پی گستر

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

دیوار پیش ساخته بتنی

شرکت پویا بلوک الهام حسینی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

دیوار پیش ساخته بتنی

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

دیوار پیش ساخته بتنی

آرمان زاهدی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بتن آماده استاندارد

بتن پاسارگاد

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بتن آماده استاندارد

پاکدشت بتن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بتن آماده استاندارد

عمران مدرن (مرکزی)

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بتن آماده استاندارد

پیشتاز بتن روز

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بتن آماده استاندارد

آرمه چین آرمه بتن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بتن آماده استاندارد

دالاهو بتن ساعی

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بتن آماده استاندارد

خانه بتون

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

بتن آماده استاندارد

سدید بتن

قیمت: مشخص نشده

حمل و نقل: مقدار کالا وارد نشده است

:( مورد جدیدی وجود ندارد