ورق شیروانی 0.9 عرض 1000

ورق شیروانی 0.9 عرض 1000

تعداد ارایه دهنده : 3

ورق شیروانی 0.9 عرض 1000

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۵۱,۱۰۰

۱۶ اسفند ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۱,۴۵۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

ورق شیروانی 0.9 عرض 1000