ورق رنگی سبز روشن ضخامت 0.48

ورق رنگی سبز روشن ضخامت 0.48

تعداد ارایه دهنده : 3

ورق رنگی سبز روشن ضخامت 0.48

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق رنگی سبز روشن ضخامت 0.48