نبشی ۸ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۶ )

نبشی ۸ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۶ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۸ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۶ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۳۰۰

۶ روز پیش

نبشی ۸ صبا فولاد منظومه ( ضخامت ۶ )