نبشی ۵ فولاد اشتهارد ( ضخامت ۴ )

نبشی ۵ فولاد اشتهارد ( ضخامت ۴ )

تعداد ارایه دهنده : 2

نبشی ۵ فولاد اشتهارد ( ضخامت ۴ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۲۰۰

امروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۳۴۰

۷ دی ۱۴۰۱

نبشی ۵ فولاد اشتهارد ( ضخامت ۴ )