میلگرد ۳۲ کوثر اهواز ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ کوثر اهواز ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 5

میلگرد ۳۲ کوثر اهواز ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۷۳

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۷۳

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-