میلگرد ۳۲ کاوه اروند ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ کاوه اروند ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 2

میلگرد ۳۲ کاوه اروند ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۸۰۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۶,۸۸۰

۵ روز پیش

میلگرد ۳۲ کاوه اروند ( آجدار - A3 )