میلگرد ۳۲ پرشین فولاد ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ پرشین فولاد ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 8

میلگرد ۳۲ پرشین فولاد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۱۰۰

امروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۷۲۵

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۷۱۵

۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

تاکستان

کیلوگرم

۲۲,۵۲۳

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۵۲۳

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۶۵۲

دیروز

میلگرد ۳۲ پرشین فولاد ( آجدار - A3 )