میلگرد ۳۲ ظفر بناب ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ ظفر بناب ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 2

میلگرد ۳۲ ظفر بناب ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۲۰۰

امروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۳۰۰

۳ روز پیش

میلگرد ۳۲ ظفر بناب ( آجدار - A3 )