میلگرد ۳۲ صبا فولاد زاگرس ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ صبا فولاد زاگرس ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 8

میلگرد ۳۲ صبا فولاد زاگرس ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۶۰۱

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

شهرکرد

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۸,۵۱۰

۲ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۰۱

۲۳ شهریور ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۵۳۲

دیروز