میلگرد ۳۲ صبا فولاد زاگرس ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ صبا فولاد زاگرس ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 6

میلگرد ۳۲ صبا فولاد زاگرس ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۷۰۰

امروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۸۳۵

امروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۸۳۵

دیروز

میلگرد ۳۲ صبا فولاد زاگرس ( آجدار - A3 )