میلگرد ۳۲ ذوب آهن اردبیل (فولاد مهیار) ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ ذوب آهن اردبیل (فولاد مهیار) ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 6

میلگرد ۳۲ ذوب آهن اردبیل (فولاد مهیار) ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۸۵۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

اردبیل

کیلوگرم

۱۵,۹۰۰

۲۴ دی ۱۴۰۰

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۹۵۵

۹ دی ۱۴۰۰