میلگرد ۳۲ جهان فولاد سیرجان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ جهان فولاد سیرجان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 6

میلگرد ۳۲ جهان فولاد سیرجان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۴۶

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۲۶۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۴۶

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۸,۰۵۰

دیروز

۳

phone

******۰۳۱۳۴

تماس بگیرید

-