میلگرد ۳۲ جهان فولاد سیرجان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ جهان فولاد سیرجان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 4

میلگرد ۳۲ جهان فولاد سیرجان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۷۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۸۳۵

۵ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۲۱,۷۴۵

۳ روز پیش

میلگرد ۳۲ جهان فولاد سیرجان ( آجدار - A3 )