میلگرد ۳۲ بردسیر کرمان ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ بردسیر کرمان ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 4

میلگرد ۳۲ بردسیر کرمان ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۹,۹۰۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۰,۰۰۰

۶ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۳۲ بردسیر کرمان ( آجدار - A3 )