میلگرد ۳۲ ابرکوه ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ ابرکوه ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 7

میلگرد ۳۲ ابرکوه ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۹۰۰

امروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۵۰۰

دیروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۳۷۷

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۴۲۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۱۱۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۲۱,۴۷۰

دیروز

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

ابرکوه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۳۲ ابرکوه ( آجدار - A3 )