میلگرد ۳۲ آذر فولاد امین تیکمه داش ( آجدار - A3 )

میلگرد ۳۲ آذر فولاد امین تیکمه داش ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 7

میلگرد ۳۲ آذر فولاد امین تیکمه داش ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۵۰۰

امروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۴۰۰

۲۶ شهریور ۱۴۰۲

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۷۰

امروز

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بستان آباد

کیلوگرم

۲۲,۰۶۴

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۰۱۸

دیروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۰۱۹

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

میلگرد ۳۲ آذر فولاد امین تیکمه داش ( آجدار - A3 )