میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داش ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داش ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 8

میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داش ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۴۵۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۹۰۴

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۸۰۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۷۸۰

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۸۰۰

۲۱ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

بستان آباد (آذربایجان شرقی)

کیلوگرم

۱۸,۵۵۰

۶ اسفند ۱۴۰۰

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۸۰۷

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۷۸۰

دیروز