میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داش ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داش ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 6

میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داش ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۱۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۲۰۲

۵ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۶۲۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۶۵۰

۲۶ شهریور ۱۴۰۲

میلگرد ۲۸ کاوه تیکمه داش ( آجدار - A3 )