میلگرد ۲۸ پرشین فولاد ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ پرشین فولاد ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 8

میلگرد ۲۸ پرشین فولاد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۱۵۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۴۶۸

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

تاکستان (قزوین)

کیلوگرم

۱۸,۲۵۰

۶ اسفند ۱۴۰۰

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۴۹۵

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۴۷۰

دیروز