میلگرد ۲۸ شاهرود ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ شاهرود ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 6

میلگرد ۲۸ شاهرود ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۴۶۰

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۶۰۶

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

location

شاهرود (سمنان)

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۵۶۰

۲ روز پیش