میلگرد ۲۸ ارگ تبریز ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ ارگ تبریز ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 4

میلگرد ۲۸ ارگ تبریز ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۳۱۳۴

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-