میلگرد ۲۸ احرامیان یزد ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ احرامیان یزد ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 7

میلگرد ۲۸ احرامیان یزد ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۷,۹۷۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۴۵۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۴۵۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۰۷۵

دیروز

۳

phone

******۰۳۱۳۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-