میلگرد ۲۸ ابرکوه ( آجدار - A3 )

میلگرد ۲۸ ابرکوه ( آجدار - A3 )

تعداد ارایه دهنده : 7

میلگرد ۲۸ ابرکوه ( آجدار - A3 )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۶۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۶۵۲

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۸۰۰

۴ روز پیش

میلگرد ۲۸ ابرکوه ( آجدار - A3 )